Robert1983 » Hoofdpagina » Welkom!
Robert1983: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Robert1983

Ketenintegratie / Lean bouwen

Binnen de bouwkolom zijn er veel ontwikkelingen gaande, belangrijke ontwikkelingen zijn ketenintegratie, lean bouwen, verscherpte EPC normeringen, ICT en duurzaamheid. Groothandels in de bouwkolom zul…
Politiek binnen de EU

Politiek binnen de EU

De algemene omschrijving van politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuele mensen tot hun recht doen komen, hetgeen meestal op basis van onderhan…
Europese economie

Europese economie

De economische samenwerking binnen de Europese Unie is in 1957 gestart met de ondertekening van het verdrag van Rome. Sinds die tijd zijn er op economisch vlak tal van afspraken en wetten ontwikkeld w…
Recht binnen de Europese Unie

Recht binnen de Europese Unie

Recht binnen de Europese Unie In dit artikel zal er een beschrijving worden gegeven van het recht dat wordt gehanteerd binnen de Europese Unie. Het gemeenschaprecht, de rol van het Europese Hof van Ju…
Handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië

Handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië

De handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië bestaat al langer dan 60 jaar. Het artikel gaat niet alleen in op de handelsrelatie, maar ook welke producten/diensten over en weer worden verhandeld. De…
Schrijf mee!